شرکت لندی امروزه به عنوان یک شرکت سرشناس و مجرب در زمینه تولید، نصب و ارسال درب های فریم لس فعالیت می کند.

این شرکت در محدوده ای فراتر از استان تهران، در سطح کشور افتخار آفرینی می کند.

الهیه
جردن

در این شرکت این امکان فراهم شده است است که معماران و فعالان در صنعت ساختمان از هر نقطه ی کشور درب مورد نظر خود را با اندازه های اختصاصی خود سفارش دهند و پک کاملی از آن را به ضمیمه ی راهنمای نصب دریافت کنند.